Data dodania: 2023-02-21

O Firmie:


Strona: https://notariuszszafranska.pl/

Adres: Wierzbowa 5

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-853

Telefon:
Social & Ocena:


Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Klientami Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Szafrańskiej mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele spółek prawa handlowego, spółdzielni czy stowarzyszeń. W biurze przeprowadzane są takie czynności prawne jak:

  • spisywanie testamentów,
  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • poświadczanie własnoręczności składanego podpisu,
  • przygotowywanie odpisów, wyciągów i wypisów różnych dokumentów,
  • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Mająca siedzibę w Poznaniu kancelaria notarialna przyjmuje też na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty czy dane zgromadzone na nośnikach danych.


Wystaw Opinie:
Trekker Sport Jacek Drzewiński, Maciej Gajda

PRO-SELECT Sp. z o.o

Trekker Sport Jacek Drzewiński, Maciej Gajda